Година на създаване:

2008 год.

  • Основни дейности:
  • Асемблиране и продажба на компютърни системи.
  • Продажба на компютърни модули и периферия.Видеонаблюдение.
  • Upgrade (обновяване) на компютърни системи и модули.
  • Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
  • Абонаментен сервиз на компютърна техника.
  • Консултации.

 

Нашите цели:

1. Създаване на дълготрайни и коректни взаимоотношения с всички настоящи и бъдещи клиенти, чрез предлагане на все по-качествени продукти и услуги.

2. Разширяване на кръга от клиенти и утвърждаване на пазара в региона като предпочитан и коректен партньор.